فایل word جايگاه اصالت سازه در شکل گيري فضاي معماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايگاه اصالت سازه در شکل گيري فضاي معماري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

سازه به عنوان ضروریترین عنصر حیاتی هر بنایی به شمار می آید و به عنوان اولین مسثله مهم برپا سازی فضا درمعماری مطرح است. هدف از طراحی سازه ‏به وجود آوردن ساختمانهای مقاومی است که تامین کننده ‏نیازهای کاربردی و نیز زیبایی شناسی مورد نظر باشند. طراح نه تنها باید دامنه وسیعی از انتخابهای مختلف را مدنظر داشته باشد, بلکه باید رفتار این سیستمها را درشرایط مختلف بارگذاری دقیقآ بررسی نماید واز تامین سایر نیازهای طرح اطمینان حاصل نماید. سالهاست که فرمهای گوناگون معماری در مسیر تحول بشری خلق شده اند و برای ایستایی و پایداری این فرمها به مساثل سازه‏ای و ایستایی توجه می شد که عمدتآ بوسیله دیوارها وطاقی ها جرزهای باربر این امر صورت میپذیرفت. در این مقاله ضمن اراثه اهداف طراحی سازه به بیان رابطه بین سازه و عملکرد در معماری پرداخته شده است و در نهایت با بررسی همسازی سازه و فضای معماری به این نتیجه خواهد رسید که فضا و سازه تحت تاثیر عوامل شکل دهنده بنا به جایگاه خود را در هماهنگی متوازن با سایر اجزا دست می یابد و با چگونگی ادراک فضا یکپارچگی طرح معماری طرح معماری و سازه شکل میگیرد

لینک کمکی