فایل word تبيين رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تبيين رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل اثرگذار بر شرایط اجتماعی و سیاسی ,تاثیرات بسزایی بر هنجارها و قواعد در راستای شکل گیری ساختارهای توسعه اجتماعی دارد.بنابراین بررسی جنبه هایی از ساختارهای اجتماعی ,که به عنوان یک منبع در اختیار جامعه قرار میگیرند تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست پیدا کنند,از اهمیت زیادی برخوردار است.سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار عاملی برای شکل گیری و بالقوه شدن سرمایه و توسعه اقتصادی است که دولت نقش بسزایی در افزایش و کاهش آن دارد.و میتواند از عوامل ارگذار بر توسعه اقتصادی و به عنوان یکی از فاکتورهای بسیار مهم در افزایش رفاه جامعه,کاهش میزان فقر و غیره باشد.بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده اند که سرمایه ی اجتماعی حلقه ی مفقوده کشورهای عقب مانده برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی است.آنان عقیده دارند که افزایش روابط مبتنی بر اعتماد و مشارکت های گروهی ,سبب رشد و حتی توسعه کشورهای عقب مانده خواهد شد.

لینک کمکی