فایل word تالار شهر و نقش آن در تعامل ميان مردم و شورا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تالار شهر و نقش آن در تعامل ميان مردم و شورا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

فضا های مناسب پرورش حرکتهای قانونمند اجتماعی - سیاسی - فرهنگی از مواردی است که معماران زیادیکمر همت در خلق چنین فضا هایی بسته اند. شوراها در حال حاضر با توجه به شأن و مقامی که در کشور دارند,نیازمند نماد کالبدی هستند که نشانگر جایگاه شوراها وتجلیگاه مشارکت مردم در امور شهر باشد .تالار شهربه عنوان یکی از مردم مدارترین ساختمانهای عمومی شهر,مکانی برای انجام کلیه امور اجتماعی شهر میباشد.دراین تحقیق پژوهش بصورت کتابخانه ای می باشد,که در نهایت به جایگاه واقعی این بنا و اهمیت آن درشهر با توجه به یافته های تحقیق اشاره دارد

لینک کمکی