فایل word تاثيرات استفاده از انرژي باد در کاهش انرژي مصرفي مجتمع هاي مسکوني ودستيابي به معماري پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثيرات استفاده از انرژي باد در کاهش انرژي مصرفي مجتمع هاي مسکوني ودستيابي به معماري پايدار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مجتمع های مسکونی یکی از ارکان مهم تجمع انسانی در زندگی شهری است که از قرن بیستم تا به امروز مورد توجه جوامع بشری بوده و سعی در تکامل وگسترش آن شده است .در این میان برج های مسکونی جایگاه ویژه ای در جوامع شهری داشته وپیکره اصلی زندگی جمعی را در شهرهای قرن بیست و یکم تشکیل میدهند. امروزه نیاز بالای مصرف انرژی در برجهای مسکونی و چگونگی تامین آن موضوعی است که باید مورد توجه معماران قرار گیرد تا نیازها و آسایش ساکنان این ساختمان ها در تضاد با عملکرد آنها قرار نگیرد با این وجود این سوال مطرح میگردد که آیا میتوان قسمتی از انرژی مورد نیاز این ساختمان ها را از انرژی های تجدید پذیر طبیعی تامین نمود؟ هدف از ارائه ی این مقاله معرفی راهکارهای استفاده از انرژی باد در مجتمع های مسکونی پایدار می باشد. روش بررسی در مقاله حاضر, بیشتر روش تحلیلی و توصیفی بوده و اطلاعاتآن به شیوه کتابخانه ای و استفاده از منابع و اطلاعات موجود در کتب و مقالات جمع آوری شده است. نتایج این بررسی ها نشانگر این است که با استفاده از انرژی های پایدار و راهکارهای استفاده از انرژی باد می توان به معماری پایدار در بناها رسید. نتایج تحقیق نشان می دهد که برج مسکونی می تواند با طراحی معماری پایدار و بهره گیری از انرژیهای بالقوه طبیعی منطقه مقداری انرژی مورد نیاز خود را از محیط طبیعی تامین نماید

لینک کمکی