فایل word پهنه بندي اقليمي بارش و دما استان چهار محال و بختياري بااستفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پهنه بندي اقليمي بارش و دما استان چهار محال و بختياري بااستفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

در این مطالعه برای پهنه بندی بارش و دمای استان چهار محال بختیاری از داده های مربوط به 13 ایستگاه ‏هواشناسی استفاده ‏شده است که در این میان 86 ‏ایستگاه ‏کلیماتولوژی و 6 ‏ایستگاه ‏سینوپتیک می باشد. پس از آماده ‏سازی داده ‏ها در محیط Excelو++Notepad توسط نرم افزار GIS اقدام به تولید نقشه های پهنه بندی بارش و دما نمودیم. از نقشه های بدست می توان اینگونه بیان کرد که بارندگی در مناطق شمال, شمال شرق و شمال غربی که مرتفع تر از سایر نقاط استان چهارمحال بختیاری می باشد, از شدت بیشتری برخوددار است. در این میان ایستگاه ‏کوهرنگ بیشترین بارندگی را در بین سایر مناطق استان دارد. بارش بیشتر در فصول سرد سال (زمستان و پاییزه) که شدت آن در زمستان بیشتر می باشد, در مقابل در ماه های گرم سال بارندگی به کمترین میزان خود می رسد. نمودارهای سالانه بارش که از سال 1958 تا 2010 ‏تهیه گردیده ‏است بیانگر یک روند افزایش بارش از گذشته تا به حال می باشد. از طرفی دیگر نقشه های پهنه بندی دما بیانگر این مسثله هستند که میزان دما در فصل زمستان به زیر صفر درجه سانتی گراد می رسد و بخش وسیعی از استان دمایی زیر صفر را تجربه می کنند. تغییرات دما دراین استان از 6- درجه سانتی گراد در ماه ‏ژانویه تا 33 درجه در ماه جولای در نوسان بوده ‏است. به طور کلی استان چهارومحال بختیاری با قرار گرفتن در بخش های غربی کشور از نعمت بارندگی زمستانه غرب کشورکه ناشی از توده ‏های هوای کم فشار مدیترانه هستند, برخوردار می باشد. در مقابل بارندگی کم و افزایش دما در فصول گرم سال ناشی از حاکمیت پرفشار آزور بر اقلیم ایران می باشد. به نظر میرسد در این استان بین بارندگی و ارتفاع همبستگی مثبتی وجود داشته باشد به طوری که در مناطق مرتفع تر همچون کوهرنگ بارندگی ار شدت بیشتری برخوردار است

لینک کمکی