فایل word پتانسيل سنجي مناطق مستعد براي گسترش شهري( منطقه مورد مطالعه: شهر کرمان, ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پتانسيل سنجي مناطق مستعد براي گسترش شهري( منطقه مورد مطالعه: شهر کرمان, ايران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

گسترش شهری به دلیل افزایش جمعیت و مهاجرت های بی رویه به شهرها, مشکلات زیادی در حوزه ‏های زیست محیطی, اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. از این رو پیش بینی گسترش شهری می تواند برنامه ریزان شهری را در مدیریت و توسعه پایدار شهری یاری نماید تا مانع بروز مشکلات ذکر شد ه ‏گردد. در این تحقیق هدف, تعیین مناطق مستعد برای گسترش شهری شهر کرمان در آینده می باشد. بدین منظور از قابلیت های سیستم های اطلاعات جغرافیایی و از شاخص های شیب, فاصله از مناطق مسکونی و فاصله از راه ‏ها و معابر اصلی به عنوان پارامترهای موثر در گسترش شهری استفاده شده ‏است. در انتها مناطق با پتانسیل گسترش شهری خیلی زیاد, زیاد, متوسط و کم به صورت جداگانه به عنوان مناطق مستعد جهت گسترش شهری شهر کرمان در آینده اراثه گردید.

لینک کمکی