فایل word بررسي معماري بومي ايران از ديدگاه ارتباط آن با معماري پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي معماري بومي ايران از ديدگاه ارتباط آن با معماري پايدار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

ایرانیان با الهام از مبانی جهان بینی و فرهنگ در طول تاریخ , فضایی برای زیست خلق نموده اند که در عینحال که جلوه بارزی از نگرش آنان به زندگی و عالم وجود را به نمایش می گذارده, بسیار متعالی تر و پیشرفتهتر از چیزی می باشد که انسان معاصر تحت عنوان " توسعه پایدار " در تحصیل آن است. روش تحقیق اینمقاله به صورت کیفی واز طریق مطالعه منابع کتابخانه ای بوده که بعد از بررسی و تعاریف کلی در رابطه با معماریپایدار ,به نتایجی رسیده که میتواند الگوی معماری پایدار معاصر ایران نیز باشد.

لینک کمکی