فایل word بررسي چالش هاي پيش روي صنعت دوچرخه سواري در فضاي شهري نمونه موردي (شهر تربت جام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي چالش هاي پيش روي صنعت دوچرخه سواري در فضاي شهري نمونه موردي (شهر تربت جام) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

باتوجه به ضرورت توسعه پایدار باید سیستم حمل ونقلی را طراحی کنیم که با ملاک های توسعه ی پایدار هماهنگ تر باشد .به خصوص حفظ محیط زیست ومقوله منابع طبیعی وانرژی که ازارکان مهم توسعه پایدار هستند به شدت تحت تاثیر سیستم حمل ونقل شهری قرار دارند اینجاست که ضرورت واهمیت پرداختن به سیستم های حمل ونقل موتوری (یباده ‏ودوچرخه , خصوصآ دوچرخه که برای سفرهای پنج کیلومتر می تواند جایگزین اتومبیل شود بعلاوه باترکیب با سیستم حمل ونقل عمومی تاثیرات مثبت بسیاری را درپی خواهد داشت . دراین پژوهش سعی شده ‏است به ارزیابی وتحلیل چالش های پیش روی توسعه صنعت دوچرخه سواری با تاکید درفضای شهر پرداخته شود که با درنظرگرفتن 9 ‏عامل عمده که بوسیله روش دلفی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است .نتایج بدست آمده ‏بدین گونه است که ازمیان این 9 ‏(نه)عامل 3 ‏عامل زیر: ا)نبود مدیریت لازم درحمل ونقل بادوچرخه درفضای شهری 2 ‏)نبود معابر استاندارد برای افراد دوچرخه سواری درسطح شهر 3 ‏) نبود مسیرجداگانه دوچرخه سواری ازدیگر وسایل نقلیه برای امنیت دوچرخه سواران ‏بیشترین امتیاز راازنظر عاملیت نا مطلوب به خود اختصاص داده ‏است:

لینک کمکی