فایل word بحران مد در معماري داخلي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بحران مد در معماري داخلي ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

معماری ایرانی که ریشه در تمدن اسلامی دارد همواره به اصل محرمیت و امنیت توجه ویژه ای داشته اما فضای حاکم بر معماری در سال های اخیر باعث تنوع پرستی, بی هویتی و فرهنگ مد پذیری شده که امروزه به بحران بزرکگی تبدیل گشته است, این بحران که تاثیر پذیرفته از فرهنگ غرب است شاید برای تمدنی که در فرهنگ خود هیچ محدودیتی ندارد زیبا باشد اما با فرهنگ ایرانی و دین اسلام که محرمیت شاخصه ی آن است سازگاری ندارد. در این پژوهش که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته می شود با هدف تبیین طراحی مسکن با توجه به فرهنگ ایرانی به نگارش درامده است, نتایج نیز بیانگرآن است که در الگوهای طراحی معماری مسکن باید علاوه بر جنبه سر پناه بودن خانه به عنوان نقش اصلی آن, جنبه سازگاری با فرهنگ و هویت ایرانی بیشتر مورد توجه قرار گیرد, و مانع از ورود الگوهای غربی و تاثیر انها بر معماری ایرانی شود هرچقدر هم استفاده از تکنولوژی پیشرفته ی غرب در معماری موثر باشد نباید باعث از دست رفتن فرهنگ و هویت ایرانی شود

لینک کمکی