فایل word بازشناخت رويدادهاي معماري بومي؛ راهکاري در جهت حل چالش هاي معماري معاصر(مطالعه موردي:محله چرخاب اردکان يزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازشناخت رويدادهاي معماري بومي؛ راهکاري در جهت حل چالش هاي معماري معاصر(مطالعه موردي:محله چرخاب اردکان يزد) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

محله چرخاب از محله های تاریخی شهر اردکان در منطقه یزد می باشد.این محله دارای یک شاکله فرهنگی-مذهبی خاصی بوده که نمود جلوه های روحانی از قدیم بوده است. متأسفانه امروز شاهد فراموشی و حذف ارزش های پایدارو بومی آن در معماری متحول شده معاصر و امروزی می باشیم. این فراموشی خود آسیب های فراوانی برای انسان عصرحاضر دارد.از طرفی الگو ها و رویداد های محله تاریخی با توجه به پذیرفتن سبک و سیاق های جدید و نامأنوس شهری بهمرور استحاله شده و رو به نفراموشی رفته و این خود تلنگری ناخشنود برای انسان امروزی وهمچنین هویت مبتنی برتفکرات بومی و منطقه ای می باشد. لذا در این شرایط تلاش برای شناخت و به کارگیری مجدد رویداد های مهم و بیزمان این معماری – که فارغ از مقتضیات کالبدی و فرمی است- خود یک مشق واجب و ضرورتی انکار ناپذیر است.در این مقاله سعی بر آن است تا با روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای به بازشناخت رویدادهای معماریبومی در جهت حل چالش های معماری معاصر در شرایط امروز بپردازیم.باتوجه به نتایج این تحقیق, ضرورت توجه به رویدادهای محیط کالبدی در برانگیختگی حس معنوی می تواندپایدارتر از نماد, سمبل و وجوه کالبدی در جهت حل مشکلات معماری معاصر باشد. ازاین رو بررسی ,اکتشاف و تثبیترویدادهای مهم معنوی در معماری بومی می تواند راه شای حکیم در این زمینه باشد.در پایان توصیه هایی در این باببرای رهایی از معضلات معماری معاصر و رسوخ کردن مفاهیم و هویت ابنیه سنتی با تمهیدات معمارانه توصیه می شود

لینک کمکی