فایل word اهداف ژئوپليتيکي فرانوين ترکيه در غرب آسيا, (از بيداري اسلامي تا تشديد فعاليت هاي تروريستيداعش)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اهداف ژئوپليتيکي فرانوين ترکيه در غرب آسيا, (از بيداري اسلامي تا تشديد فعاليت هاي تروريستيداعش) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر, تلاش بر این است که تا نشان داده شود اهداف ژئوپلیتیکی فرانوین ترکیه در غرب آسیا در خلال سال هایمنتهی به بیداری اسلامی تا گسترش فعالیت های جنبش های سلفی-تکفیری در این منطقه چه بوده است و در ادامه آیا ترکیه درتحقق اهداف مزبور موفق بوده است یا خیر؟ در این میان نویسندگان با تاکید بر چهار پارامتر تحقق ایده نوعثمانی گری, الحاقترکیه به اتحادیه اروپا, حل و فصل بحران اکراد و انزوای جمهوری اسلامی ایران سعی در تبیین و ارائه پاسخی متقن و علمی بهسوالات فوق الذکر دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که تحقق ایده ها و اهداف ترکیه با موانع جدی مواجه گردیده است. بهعنوان مثال, حل و فصل بحران کردستان نه تنها صورت نپذیرفت, بلکه چالش کردها و ترکیه در فاجعه کوبانی به بیشترین میزانخود در چند سال اخیر رسید. بنابراین, در پژوهش کنونی سعی در تبیین مواضع و اهداف ژئوپلیتیکی فرانوین ترکیه در غرب آسیا بااستفاده از نظریات تلفیقی کوهن- هانتینگتون, استفاده از روش های تاریخی- جامعه شناسی تاریخی و نهایتا بهره گیری از منابعمجازی و رسانه ای دارد

لینک کمکی