فایل word ادراک زيبايي شناسي بصري و قضاوت گستره ي خيابان هاي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ادراک زيبايي شناسي بصري و قضاوت گستره ي خيابان هاي شهري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

قرن گذشته شاهد تغییرات فوق العاده در روشی که پروژه های ساختمانی درک, ساخت و ارزیابی می شدند به عنوان عواملیکه ظاهر شهر ها را تحت تاثیر قرار می دهند بود. کیفیت های بصری, تنظیمات مطلوب و قابل قبول شهری که شامل غنا وتنوع هستند می باشند که توسط ساختارهای محسوس و تعاریف جمعی روشن در فضاهای شهری شناخته شده اند. مسئلهاصلی در این پژوهش درک ویژگی های فرم ساخته شده موجود در ساختمان ها که نسبت به دیگر فرم ها ارجحیت دارند.میباشد. بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از 200پرسشنامه و تحلیل های صورت گرفته, ویژگی هدای فرم های ساختهشده ای که ویژگی های مطلوب شهری را پرورش میدهند و هم چنین ویژگی های قابل اجتناب این فضاها مشخص شد

لینک کمکی