فایل word مطالعه امکان سنجي اجراي سيستم هاي اطلاعاتي استراتژيک( مورد مطالعه : شرکتهاي توليد آجر نما )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه امکان سنجي اجراي سيستم هاي اطلاعاتي استراتژيک( مورد مطالعه : شرکتهاي توليد آجر نما ) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

برنامه ریزی استراتژیک اطلاعاتی یک موضوع با اهمیت قابل مشاهده و جذاب در سیستم اطلاعات حرفه ای جامع دانشگاهی و تجاری از سال 1970 می باشد. نتایج این رویکرد برای اتخاذ تصمیم و مصرف سرمایه ها نسبتا غیر قابل پیش بینی است. اهمیت سیستم های اطلاعات در سازمان های امروزی, مثلث استراتژی سیستم های اطلاعات می باشد. پیامی که بوسیله مثلث نقل می شود این است که برای سه عنصر مثلث به نامهای تجارت ( کسب و کار) , استراتژی سازمان و سیستم اطلاعات, هم ترازی و مکمل همدیگر بودن مهم می باشد. توجه به این نکته مهم است کهاستراتژی تجاری در بالای مثلث قرار دارد. در این پژوهش امکان پذیری از دو منظر عوامل امکان سنجی و عوامل راهبردی مورد مطالعه قرار گرفته است و به توجه به بررسی های صورت گرفته نمره عوامل امکان سنجی 6.2 و عوامل استراتژیک 8.9 دست آمده است که در خانه پتانسیل بالا قرار گرفته و امکان اجرای سیستم وجود دارد.در آزمون این فرضیه " امکان اجرای سیستم اطلاعات استراتژیک از منظر عوامل امکان پذیری وجود دارد .

لینک کمکی