فایل word زمانبندي در شبکههاي مش مبتني بر 802.11 IEEE در چارچوب نظريه بازيها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word زمانبندي در شبکههاي مش مبتني بر 802.11 IEEE در چارچوب نظريه بازيها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در شبکههای بیسیم مبتنی بر رقابت کنترل نحوه دسترسی ایستگاهها به کانال مشترک توسط روشهای زمانبندی در زیرلایه دسترسی چندگانه به رسانه تعریف میشود. شبکههای مش بیسیم مبتنی بر 802.11 IEEEبوده و هر ایستگاه بیسیم با تنظیم مقدار پنجره رقابت خود, احتمال دسترسی خود به کانال را مشخص میکند علاوه بر این, انتخاب عامل دیگری به نام حد فرصت ارسال (TXOP) , یک دوره ارسال بدون برخورد و مشاجره را برای ایستگاه ممکن میسازد. اگر حد فرصت ارسال به گونهای تنظیم شود که فریمهای یک ارسال انفجاری در تعداد کمتری از دورههای فرصت ارسال سرویسدهی شوند, کارایی کل شبکه و همچنین متوسط تاخیر, به میزان قابل توجهی بهبود مییابد. اما انتخاب فرصت ارسال طولانی از سوی برخی از کاربران, علاوه بر کاهش کیفیت خدمات دیگران, سبب نقض عدالت نیز میگردد. از این رو هر کاربر بایستی تاثیر انتخاب فرصت ارسال خود بر سایرین را مد نظر قرار داده و با توجه به میزان ترافیک ورودی, نرخ ارسال و همچنین با برخورد انتخاب- های قبلی خود, فرصت ارسال مناسبی را انتخاب نماید. در این راستا, از آنجا که نظریه بازیها ابزاری قوی برای مدلسازی, تحلیل و بهینهسازی محیطهای رقابتی با منابع مشترک است, در این مقاله, مسئله زمانبندی در شبکههای مش مبتنی بر 802.11 IEEE در چارچوب نظریهی بازیها مورد بررسی قرار میگیرد و بازیهایی برای تنظیم پنجره رقابت تعریف میشود

لینک کمکی