فایل word زمانبندي جريان کاري با محدوديت هزينه و مهلت کاري در رايانش ابري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word زمانبندي جريان کاري با محدوديت هزينه و مهلت کاري در رايانش ابري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پویایی منابع و وجود منابع نامحدود, جریانهای کاری را به سوی رایانش ابری سوق میدهد. اغلب کارهای انجام شده در زمینه زمانبندی جریانهای کاری بر بهینه سازی هزینه یا مهلت کاری متمرکز شده است. مدیریت عدم پایداری کارایی منابع در زمانبندی منابع در رایانش ابری مسئله بسیار مهمی است. دلیل عدم پایداری کارایی منابع در محیط رایانش ابری مسالهی چندمستاجری, مهاجرت ماشینهای مجازی و همچنین تجمیع ماشینهای مجازی میباشد که باعث تغییر در کارایی ماشینهای مجازی خواهد شد. الگوریتم ارائهشده در این مقاله, ضمن اینکه جریانهای کاری رادر مهلت زمانی و هزینهی تعیین شده توسط کاربر اجرا میکند, در مقابل عدم پایداری کارایی منابع و خطاهایی که در محیط رایانش ابری رخمیدهد نیز مقاوم میسازد.

لینک کمکی