فایل word روشي جديد جهت فشردهسازي تصاوير سطح خاکستري مبتني بر تبديلموجک و تبديل باروز ويلر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روشي جديد جهت فشردهسازي تصاوير سطح خاکستري مبتني بر تبديلموجک و تبديل باروز ويلر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

اطلاعات فشرده نشده مانند تصاویر, صدا و ویدئو نیاز به فضای زیادی برای ذخیره سازی و پهنای باند وسیعی برای انتقال دارند. با وجود رشد سریع در چگالی ذخیره سازی و بهبود قابل توجه در پهنای باند مخابراتی, تقاضا برای افزایش ظرفیت ذخیره سازی اطلاعات و پهنای باند انتقال همچنان بیش از ظرفیت های فناوری موجود است. روشهای فشرده سازی تصویر, به دنبال کاهش تعداد بیتهای لازم برای ذخیره کردن و ارسال کردن تصویر, بدون از دست دادن مقدار قابل توجهی از اطلاعات تصویر هستند. در اینمقاله به بررسی روشی بر پایه تبدیل موجک و تبدیل باروز ویلر -برای فشرده سازی تصاویر خاکستری می پردازیم. در این روش ابتدا تبدیل موجک به تصویر اعمال می شود. پس از کوانتیزه نمودن ضرایب, اسکن مسیر زیگزاگ به آرایه دوبعدی ضرایب اعمال می شود و یک آرایهی تکبعدی بدست میآید. سپس از تبدیل باروز ویلر استفاده می شود تا المانهاییکسان را در کنار هم قرار دهد. در ادامه الگوریتم - RLE به خروجی مرحله قبل اعمال میشود تا حداکثر فشردگی ممکنه بدست آید. سپس برای تخصیص کد با طول متغیر به خروجی مرحله قبل, کدینگ هافمن به آن اعمال میشود. نتایج شبیهسازیها توسط نرمافزار MATLAB حاکی ازبرتری این روش نسبت به روشی است که خروجی RLE مستقیما توسط کدینگ هافمن کد میشود, میباشد

لینک کمکی