فایل word تدوين محتواي آموزشي چندرسانه اي دروس مهارتي آموزشکده هاي فني وحرفه اي سما منطبق بر نظريه سازندگي و بررسي تاثير آن بر پيشرفت تحصيليدانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تدوين محتواي آموزشي چندرسانه اي دروس مهارتي آموزشکده هاي فني وحرفه اي سما منطبق بر نظريه سازندگي و بررسي تاثير آن بر پيشرفت تحصيليدانشجويان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه پیشرفت تکنولوژی در تمامی بخشهای زندگی بشر جریان دارد. یکی از این تکنولوژی ها, تکنولوژی آموزش می باشد. تدریس به روش سنتی جای خود را به تدریس با استفاده از تکنولوژی های جدید آموزشی داده است. یکی از این تکنولوژی ها, استفاده از چندرسانه ای و تولید محتوای آموزشی چند رسانه ای می باشد. به دنبال آن نظریه های آموزشی نیز متحول شده و با استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی بروز شده اند. از طرفی بخشی از دروسی که امروزه در دانشگاهها و مراکز آموزشی تدریس می شود دروس مهارتی است که ماهیت عملی و کاربردی دارد. ایندروس به دلیل نوع خاص نیاز به آموزش به شیوه های جدید و مطلوب دارد. ما در این مقاله نظریه سازندگی که یکی از برجسته ترین نظریه های مطرح در امر آموزش می باشد را با تکنولوژی تولید محتوای آموزشی از طریق چندرسانه ای, خاص دروس مهارتی ترکیب کرده و محتوای آموزشی بر اساس این استاندارد جدید برای درس آزمایشگاه پایگاه داده ها ایجاد کردیم. با استفاده از یک آزمون تاثیر استفاده از محتوای آموزشی چندرسانه ای در پیشرفت دانشجویان بر اساس سه معیار سطح دانش, درک و فهم و کاربرد بررسی شد. نتایج نشان داد که در هر سه معیار, به خصوص در معیار کاربرد که خاص دروس مهارتی است میزان پیشرفت قابل قبولی نشان می دهد و این نظریه به میزان 99 درصد پذیرش شده است

لینک کمکی