فایل word بهبود دقت رديابي هدف در شبکههاي حسگر بيسيم زير آب با استفاده ازفيلتر کالمن توسعه يافته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهبود دقت رديابي هدف در شبکههاي حسگر بيسيم زير آب با استفاده ازفيلتر کالمن توسعه يافته :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

شبکههای حسگر بیسیم زیر آب شبکه هایی هستند که برای نظارت بر دریاها و اقیانوسها استفاده میشوند, این شبکه ها کاربردهای زیادی از جمله ردیابی هدف در زیر آب دارند. یکی از اهداف اصلی ردیابی هدف درشبکه های حسگر بیسیم زیر آب دقت آن میباشد. یکی از پر کاربرد ترین روشها در ردیابی هدف روش فیلتر کالمن توسعه یافته ( EKF ) میباشد , ایراد اصلی روش EKF کاهش دقت تخمین به دلیل وجود خطای خطی سازی میباشد. در این مقاله, برای کاهش خطای خطی سازی از روش فیلتر کالمن تکرار شده IEKF و روش فیلتر کالمن توسعه یافته میانگین MEKF استفاده میشود. در روش پیشنهادی پارامترهای دقت ردیابی هدف و میانگین قدر مطلق خطا در نظر گرفته می شوند و برای ارزیابی کارایی از نرم افزار Matlab استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که کارایی روش پیشنهادی از لحاظ دقت ردیابی و میانگین خطا نسبت به EKF بهتر عمل می کنند و مسیر حرکت هدف متحرک در روش IEKF و MEKF نسبت به EKF دقیق تر تخمین زده میشود

لینک کمکی