فایل word استخراج دادگان شبکههاي اجتماعي آنلاين با استفاده از الگوريتم قدمزن تصادفيبهبود يافته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج دادگان شبکههاي اجتماعي آنلاين با استفاده از الگوريتم قدمزن تصادفيبهبود يافته :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

با رشد سریع استفادههای عمومی از خدمات آنلاین, شبکههای اجتماعی آنلاین با اهداف دوستی, آموزشی واطلاع رسانی کاربران فراوانی را به خود جذب کردهاند و حجم انبوده دادگان این شبکه ها مورد توجه محققان فراوانی قرار گرفته است. از آنجا که تحقیقات بر روی شبکههای اجتماعی آنلاین نیازمند وجود دادگان از این شبکه ها است., بنابراین استخراج دادگان از شبکه های اجتماعی از اهم. بالایی برخوردار اس. با توجه به حجم بالا و پراکندگی دادگان شبکه های اجتماعی آنلاین, استخراج دادگان مناسب با چالشهای فراوانی مواجه اس. و دق. این دادگان بر روی تحقیقات مختلف تاثیر گذار اسی. تاکنون الگوریتمهای مختلفی برای استخراج دادگان شبکه ای اجتماعی آنلاین ارائه شده اس. که به طورمده از رو ش های انتخاب تصادفی استفاده میکنند و این رو ها ساختار شبکه را به خوبی حفی نمی کند در این مقاله ییش رو رکیبی برای بهبود الگوریتم قدم زنی تصادفی برای جمع آوری دادگان شبکههای اجتماعی آنلاین پیشینهاد شده است.الگوریتم پیشنهادی با برخورداری از ویژگیهای رو های انتخاب تصادفی و الگوریتم قدم زنی تصادفی از نظیر پیاده سازی نیز به سادگی مورد استفاده قرار میگیرد کارایی الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکههای اجتماعی معروف مورد ارزیابی قرار گرفته و نسبت به رو های پیشین از توانایی مناسبی برخوردار است

لینک کمکی