فایل word ارائه يک طرح احراز هويت ايمن با حفظ حريم خصوصي کارآمد در شبکههاي اقتضاييخودرويي با استفاده از امضاي گروهي کوتاه و تائيد دستهاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه يک طرح احراز هويت ايمن با حفظ حريم خصوصي کارآمد در شبکههاي اقتضاييخودرويي با استفاده از امضاي گروهي کوتاه و تائيد دستهاي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

حریم خصوصی در شبکههای اقتضایی خودرویی دربردارنده اطلاعاتی همچون هویت راننده, موقعیت مکان قبلی و فعلی است. هرگونه ارتباط غیرمجاز و حمله از طرف مهاجمان باعث به خطر افتادن حریم خصوصی کاربران خواهد شد. بنابراین حفظ حریم خصوصی یکی از چالشهای مهم در پیادهسازی شبکههای اقتضایی خاودرویی مای باشاد. از س اوی دیگر, مدیران سیستم برای اعمال اقدامات مناسب در مقابل مهاجمان, نیاز به احراز هویت کاربران دارند که می تواند باعث نقض حریم خصوصی کاربران گردد. بنابراین ارائه راهکاری که بتواناد در هنگام احراز هویت, حریم خصوصی کاربران را نیز حفظ کند, امری ضروری است. در این مقاله یک طرح احرازهویت با حفظ حریم خصوصی کارآمد معرفی میگردد که در آن از ترکیب سیستم رمزنگاری نامتقارن, نام مستعر, امضای گروهی کوتاه و تائیر دسته ای استفاده شده است. نتایج نشان میدهد طرح پیشنهادی نسبت به طرحهای بررسی شده توان عملیاتی بااتتر و میانگین تاخیر انتها به انتهای کمتری دارد. در نتیجه سربار محاسباتی نسبت به طرحهای بررسی شده کاهش یافته است.

لینک کمکی