فایل word ارائه الگوريتمي جهت کشف وبسرويسهاي مبتني برشبکه هاي اجتماعي تخصصي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه الگوريتمي جهت کشف وبسرويسهاي مبتني برشبکه هاي اجتماعي تخصصي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

کلمه سرویس یک مفهوم گسترده است که می تواند منابع ارائه شده در اینترنت را شامل شود. تکنولوژی وب سرویس یکی از رهیافت های کنونی اینترنت سرویس ها است. مؤلفه پایه ای در تکنولوژی وب سرویس, دایرکتوری سرویس بوده که امور ثبت سرویس ها و کشف سرویس در آن اتفاق می افتد. چالش مهمی که در ارتباط با استفاده از وب سرویس ها می باشد کشف وب سرویس مناسب برای نیازهای متفاوت ا ست. کشف وب سرویس مناسب برای ارائه نیازهای کاربران, جوامع تحقیقاتی را بر آن داشته است که راهکارهای بسیاری را در این زمینه ارائه دهند. اکثر اینراهکارها بر روی دقت و صحت بازیابی وب سرویس های مرتبط با نیازهای کاربران تاثیر گذار هستند در صورتی که در اغلب آن ها, شفاف بودن مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله راه کاری برای کشف وب سرویس با استفاده از شبکه اجتماعی تخصصی پیشنهاد شده است. استفاده از بخشهای خوشهبندی, رویکرد آگاه از زمینه و وردنت, دقت وکارایی الگوریتم را افزایش میدهند. استفاده از خوشهبندی باعث کم شدن تعداد وبسرویسهای نامرتبط بازیابی شده میشود که با کاهش این پارامتر, معیار دقت افزایش مییابد. هر چقدر تعداد وبسرویسها افزایش یابد تأثیرگذاری اینبخش بیشتر مشخص میشود, برای این که از افزایش تصاعدی تعداد وبسرویسهای نامرتبط بازیابی شده جلوگیری میکند . ارزیابی ها نشان می دهند هر اندازه اطلاعات زمینه ای کاربر در سیستم غنیتر باشد به همان اندازه در کشف وب سرویس های مناسب به کاربر کمک می شود که این امر بر روی کارآیی و شفافیت الگوریتم تأثیر می گذارد

لینک کمکی