فایل word مديريت توان درسيستم هاي داراي منابع توليد پراکنده ترکيبي با استفاده از کنترل فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت توان درسيستم هاي داراي منابع توليد پراکنده ترکيبي با استفاده از کنترل فازي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

دراین مقاله یک استراتژی کنترلی جدید برای سیستم های تولید پراکنده ترکیبی(HDG ) پیشنهاد شده است که شامل پیل سوختی اکسید جامد به عنوان منبع اصلی انرژی(SOFC ) و باتری برای ذخیره انرژی به عنوان منبع توان کمکی است.همه چیز در رابطه با سیستم HDG داده شده است و مدل های دینامیکی برای پیل سوختی, بانک باتری و مبدل های الکترونیکی به طور خلاصه توصیف شده است. برای توزیع کردن توان بین منابع توان, از یک کنترل کننده فازی استفاده شده است. سپس یک الگوریتم لیاپانوف بر مبنای عصبی فازی برای طراحی کردن کنترل کننده های پیل سوختی نیروگاه, مبدل های DC/DC و DC/AC برای تنظیم گردش سوخت ورودی و یافتن تقاضای توان خروجی مطلوب بیان شده است. نتایج شبیه سازی در نرم افزار متلب برای نشان دادن عمل کرد کلی سیستم در مدیریت توان بیان شده است

لینک کمکی