فایل word عملکرد سلول هاي خورشيدي نانو کريستالي با در نظر گرفتن انتقال بار حامل و تله گذاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عملکرد سلول هاي خورشيدي نانو کريستالي با در نظر گرفتن انتقال بار حامل و تله گذاري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

نانو کریستال های ترکیبی سلول های خورشیدی(NCs) با ایجاد امکانی برای تولید کم هزینه ی سلول هایی که از طریق سلول های چند اتصالی و تولید اکسایتون های متعدد بر محدوده شاکلی-کویسر [1-2] مسلط می شوند, باعث ثبات سلول های خورشیدی نسل سوم می گردد. اصلی ترین جز تشکیل دهنده NC و لایه های جذب NC می تواند با کاربردی بصرفه, تکنیک های سازگار با ناحیه بزرگ, جواب ها را پردازش کنند, در حالی که مواد فعال کمتری مورد نیاز می باشد. علاوه بر این, "NC" یک گاف نواری تنظیم پذیر را بر اساس ماده شیمیایی و اندازه ارائه می دهد که امکان انتخاب باند نواری بهینه و ساخت سلول چند اتصالی [3] را فراهم می آورد. در این مقاله بر روی دیود های نانو کریستالی pbs با استفاده از مشخصه های جریان-ولتاژ وابسته به دما و طیف نگاری حرارت ورودی, مطالعه ایی سیستماتیک صورت میگیرد, تا مدلی را برای انتقال بار ارائه دهد که برای نانو کریستال های جامد قابل اجرا باشد. در این مقاله بر روی مفاهیم یافته های سلول های خورشیدی NC بحث می شود و همچنین چگونگی انتخاب پیوندگاه لیگاند و کنترل ترکیب NC که میتواند برای اجرای اصول این طرح استفاده شود, بررسی صورت میگیرد که در نتیجه باعث می شود عملکرد بالایی را برای سلول های خورشیدی NC بدست آوریم

لینک کمکی