فایل word طراحي کنترل کننده ي بهينه براي پيل سوختي غشاي تبادل پروتون با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي کنترل کننده ي بهينه براي پيل سوختي غشاي تبادل پروتون با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

پیل های سوختی مزایای متعددی نسبت به سایر منابع تولید توان دارند و همین مساله کاربرد آنها را در صنعت برق افزایش داده است. در سال های اخیر تحقیقات زیادی برای بهبود ساختار و کاهش هزینه های پیل سوختی انجام شده است. در این مقاله مدل فضای حالت پیل سوختی که مبتنی بر مبدل DC/DC افزاینده می باشد, معرفی گردیده است. برای دستیابی به عملکرد مطلوب پیل های سوختی و بهره وری از حداکثر ظرفیت توان آنها لازم است با کنترل کننده ی مناسب, کنترل شوند. بدین منظور شناخت مدل و ساختار داخلی پیل سوختی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله برای دستیابی به ولتاژ خروجی مطلوب برای پیل های سوختی از کنترل کننده ی PID استفاده می شود. ضرایب این کنترل کننده نقش مهمی در بهبود کنترل ولتاژ خروجی پیل های سوختی دارند که با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات(PSO) به صورت بهینه تعیین می شوند. نتایج حاصل از شبیه سازی بر بهبود ولتاژ خروجی با استفاده از روش معرفی شده دلالت دارد

لینک کمکی