فایل word شبيه سازي سيستم يکپارچه سازي شده گازي سازي بيومس-پيل سوختي اکسيد جامد, مبتني بر خوراک حاصل از فرايند torrefaction

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شبيه سازي سيستم يکپارچه سازي شده گازي سازي بيومس-پيل سوختي اکسيد جامد, مبتني بر خوراک حاصل از فرايند torrefaction :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این پژوهش سعی بر آن است با شبیه سازی مجموعه ی یکپارچه سازی شده گازی سازی بیومس- پیل سوختی اکسید جامد (BGFC) در نرم افزار Aspen Plus و با بهره گیری از خوراک torrefied biomass, عملکرد مجموعه را تحت شرایط بهینه مورد بررسی قرار داد. با توجه به عاری بودن این خوراک از ترکیبات سولفور دار نیازی به تصفیه سازی گاز سنتز حاصل از گازی سازی, پیش از ورود به پیل سوختی نیست. نتایج نشان دهنده بهبود عملکرد مجموعه BGFC در نتیجه بهبود خواص بیومس حاصل از فرآیند torrefaction است. استراتژی های یکپارچه سازی, بین گازی سازی زیست توده و پیل سوختی بر اساس حداکثر بازیابی حرارتی از انرژی حرارتی تلف شده و بهره وری از همه مواد و همچنین تولید توان مورد نظر ایجاد شدند. حرارت فرآیندی درجه بالا از طریق گرمایش مستقیم جریان های فرایند مورد استفاده قرار می گیرد؛ به عنوان مثال هوای ورودی به پیل سوختی اکسید جامد (SOFC) بوسیله گازهای داغ خروجی از محفظه احتراق چار درون یک مبدل حرارتی, حرارت دهی میشود. سیستم های ادغام شده ی BGFC را میتوان به طور کامل برای طیف وسیعی از تولید توان ( 100-997 kw) مورد استفاده قرار داد. برای این سیستم ها راندمان الکتریکی چیزی در حدود 63-69% است در حالی که راندمان CHP چیزی در حدود 80-85% است

لینک کمکی