فایل word ذخيره سازي انرژي حرارتي گازهاي خروجي سيستم CHP در بتن به روش گرماي محسوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ذخيره سازي انرژي حرارتي گازهاي خروجي سيستم CHP در بتن به روش گرماي محسوس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

ذخیره سازی انرژی در عصر جدید بسیار حایز اهمیت است چرا که منابع انرژی فسیلی رو به اتمام می باشد, از این رو روش های متنوعی برای ذخیره سازی انرژی به کار گرفته می شود تا هزینه های عملیاتی, مصرف انرژی های اولیه و انتشار گازهای آلاینده, هرسه کاهش یابد. در این مقاله از روش ذخیره سازی انرژی حرارتی به صورت گرمای محسوس استفاده شده است. هدف اصلی این مطالعه, استفاده از مواد ارزان قیمت و دردسترس جهت ذخیره سازی انرژی می باشد. منبع انرژی در این مطالعه گاز های خروجی سیستم CHP که برای یک ساختمان مسکونی 10 واحدی انتخاب شده است, می یاشد. ماده ذخیره ساز انرژی حرارتی, بتن متخلل می باشد که انرژی حرارتی را به صورت محسوس ذخیره می کند. همچنین مدل سازی سیستم, جهت ذخیره سازی انرژی حرارتی توسط معادلات شومان برای سیال و جامد ذخیره ساز در محیط متخلل انجام گردید و حل عددی معادلات, توسط روش مشخصه ها صورت گرفت. برای پروسه شارژ سیال عامل را گاز های خروجی از اگزوز CHP در نظر گرفته شده است, مخرن بتنی متخلل را همراه با عایق حرارتی پشم شیشه و بدون اتلاف انرژی حرارتی در نظر گرفتیم. انتقال حرارت فقط به صورت انتقال حرارت جابه جایی یک بعدی و در راستای محور عمودی مخزن در نظرگرفته شده است و به علت محیط متخلل جامد ذخیره ساز, از انتقال حرارت رسانشی در تمامی ابعاد مخزن صرف نظر شده است. مهمترین نتیجه ای که از حل عددی معادلات شومان برای مخزن مد نظر بدست آمد, خاصیت ترموکلاینی مخزن ذخیره ساز بود. مدت زمان شارژ شش ساعت و نیم بدست آمد

لینک کمکی