فایل word دستگاه هاي فوتو ولتاييک نسل جديد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word دستگاه هاي فوتو ولتاييک نسل جديد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یک مدل عددی به بررسی عملکرد سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ ( DSSCs (تحت شرایط آب وهوایی شدید توسعه داده شده است. هدف اصلی از این کار شبیه سازی اثر درجه حرارت بربازده کل DSSCsبا در نظر گرفتن اتلاف ولتاژ در مرز دی اکسید تیتانیوم ) 2TiO ( / اکسید رسانای شفاف ) TCO (است. پارامترهای ورودی شبیه سازی مناسب برای انعکاس شرایط آب و هوایی زمستان شدید فارگو,داکوتای شمالیاست. در یافت شده است که در دمای 250 K داشت )حدود - 20 درجه سانتی گراد(, حداکثر توان خروجی حدود 23 2W / m است که است که در حدود 50 کمتر از مقدار مربوط به دمای 340 K )حدود 70 درجه سانتی گراد( است.این مطالعه نشان می دهد که شرایط دمای پایین اثرات جدی و مضر بر روی عملکرد DSSCs دارد

لینک کمکی