فایل word توليد مستقيم ديزل زيستي (بيوديزل) از دانه هاي ضايعات گوجه فرنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توليد مستقيم ديزل زيستي (بيوديزل) از دانه هاي ضايعات گوجه فرنگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از روش های تولید دیزل سوختی یا بیودیزل از دانه های روغنی, روش مستقیم یا اینسیتو(In-situ) می باشد که در این روش به جای استخراج روغن از دانه و انجام واکنش استری شدن با روغن حاصل شده , به طور مستقیم دانه ها را وارد واکنش کرده و بیودیزل تولید می شود. در این مقاله به بررسی شرایط بهینه این واکنش بر روی دانه های گوجه فرنگی پرداخته شده است. بر اساس یک برنامه طراحی آزمایش اثر دو پارامتر نسبت مولی الکل به روغن (1:300 و 1:500 و 1:700) و درصد وزنی کاتالیست به روغن (%2 و %8 و %14) بر بازدهی محصول مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین آزمایشات در دو گروه انجام گرفته است که در یکی از آن ها فرایند ترنس-استریفیکاسیون و در دیگری ابتدا فرایند استریفیکاسیون و بعد از آن فرآیند ترنس-استریفیکاسیون انجام شده است. بالاترین بازده برای شرایط آزمایش فرایند ترنس-استریفیکاسیون و نسبت مولی الکل به روغن 1:700 و درصد وزنی کاتالیست به روغن 14% حدود 62 درصد و بالاترین درصد تبدیل نیز برای فرایند استریفیکاسیون و نسبت مولی الکل به روغن 1:300 و درصد وزنی کاتالیست به روغن 2% حدود 99 درصد بدست آمد

لینک کمکی