فایل word توسعه شبکه نيروگاهي در حضور بازار برق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه شبکه نيروگاهي در حضور بازار برق :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

با توسعه روزافزون سیستم های قدرت, توسعه تولید یکی از عوامل مهم در برنامه ریزی بلندمدت سیستم قدرت است. از طرفی با تجدید ساختار سیستم قدرت, چالش ها و فرصت های جدید پیش روی شرکت های تولید برق به وجود آمده است که باعث ایجاد مسائل جدیدی در برنامه ریزی توسعه تولید شده است. این مسائل باعث شده است که مسئله توسعه تولید در سیستم تجدید ساختاریافته با سیستم سنتی ازلحاظ روش های حل, مدل سازی و رویکردها, متفاوت باشد. در بحث حاضر پس از معرفی مسئلهGEP, دیدگاه های مختلفی را که در مورد این مسئله تاکنون, در محیط سنتی و تجدید ساختار یافته, مطرح شده, مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به تفاوت های مسئلهGEP در محیط سنتی و تجدید ساختاریافته اشاره خواهد شد..

لینک کمکی