فایل word تنظيم فرکانس در سيستم قدرت دو ناحيه اي با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند و نامساوي ماتريس هاي خطي براساس طراحي کنترل کننده مقاوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تنظيم فرکانس در سيستم قدرت دو ناحيه اي با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند و نامساوي ماتريس هاي خطي براساس طراحي کنترل کننده مقاوم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف اصلی طراحی کنترل بار فرکانس مقاوم,توسعه سنتز جدید برای کنترل بار فرکانس,برای سیستم های قدرت چند ناحیه ای بر اساس مفاهیم اساسی کنترل بار فرکانس است.بهمراه تئوری قدرتمند کنترل مقاوم و ابزار های آن,اهداف کنترل بار فرکانس یعنی تنظیم فرکانس و نگه داشتن توان تبادلی در مقدار معین از پیش تعیین شده در حضور قیود فیزیکی و عدم قطعیت های مدل برآورده شده اند.در این مقاله از کنترل کننده H_ و الگوریتم های هوشمند جهت طراحی کنترل کننده و تعیین وزن های عدم قطعیت استفاده شده است

لینک کمکی