فایل word تکنيک مدولاسيون جديد براي حذف جريان نشتي در اينورتر PV بدون ترانسفورماتور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تکنيک مدولاسيون جديد براي حذف جريان نشتي در اينورتر PV بدون ترانسفورماتور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این مقاله یک تکنیک مدولاسیون جدید برای حذف جریان نشتی حالت مشترک در توپولوژی اینورتر فتوولتائیک (PV) بدون ترانسفورماتور ارائه می شود. در تکنیک مدولاسیون پیشنهادی از تزریق هارمونیک سوم با مدولاسیون پهنای پالس تغییر فاز یافته چندحاملی استفاده می شود. این روش مدولاسیون برای توپولوژی اینورتر بدون ترانسفورماتور PV متصل به شبکه ی 5 سطحی Full bridge (تمام پل ) تک فازی به کار برده می شود. اینورتر پنج سطحی تک فاز مبتنی بر PV شامل اینورتر Full bridge با دو سوئیچ اضافی در سمت dc ورودی می باشد. در این مقاله همچنین بررسی های انجام شده بر روی مدولاسیون های پهنای پالس سینوسی تک قطبی و دوقطبی متداول برای توپولوژی اینورتر Full Bridge تک فازی با تکنیک مدولاسیون پیشنهادی مقایسه می شوند. نتایج اثبات می کنند که توپولوژی اینورتر حدهای ایمن تری را برای جریان زمین ایجاد می کند و محتوای هارمونیک کمتری را در جریان شبکه به وجود می آورد. مطالعات شبیه سازی با استفاده از محیط PSCAD/EMTDC انجام شده اند و نشان دهنده ی کارآیی تکنیک مدولاسیون پیشنهادی هستند

لینک کمکی