فایل word تحليل CFD يک کلکتور خورشيدي صفحه تخت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل CFD يک کلکتور خورشيدي صفحه تخت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه با افزایش روزافزون مصرف انرژی استفاده ازانرژیهای تجدید پذیر اهمیت ویژه ای پیدا کرده است دراین میان انرژی خورشید به لحاظ عدم تولید الاینده ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است یکی ازساده ترین و موثرترین وسیله ها برای جمع اوری انرژی خورشید کلکتور خورشیدی صفحه تخت است دراین تحقیق شبیه سازی عددی کلکتور خورشیدی صفحه تخت با استفاده ازنرم افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی مدلسازی و تحلیل شد شبیه سازی ابزاری مهم برای طراحی و کنترل عملیات است برای درک انتقال حرارت مدل دوبعدی ازهوای ورودی صفحه جاذب موج دار پوشش شیشه ای توس نرم افزار Gambit مدل و شبکه بندی شد و سپس مدل به نرم افزار Fluent منتقل شد هدف ازانجام این تحقیق مقایسه تجربی و نظری عملکرد کلکتور خورشیدی باتوجه به جریان و توزیع درجه حرارت توسط دینامیک سیالات محاسباتی است دمای خروجی هوا توسط نرم افزار با نتایج تجربی مقایسه شد و تطابق خوبی بین داده های عددی و تجربی بدست آمد

لینک کمکی