فایل word تحليل اکسرژي و بهينه سازي انرژي در بخش جداسازي فرايند توليد اسيد استيک شرکت پتروشيمي فن آوران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل اکسرژي و بهينه سازي انرژي در بخش جداسازي فرايند توليد اسيد استيک شرکت پتروشيمي فن آوران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در این پژوهش از تحلیل اکسرژی و متدولوژی سطح پاسخ (RSM) به منظور کاهش مصرف انرژی در فرایند تولید اسید استیک استفاده شده است. با بکارگیری تحلیل اکسرژی در بخش های مختلف فرایند تولید اسید استیک, میزان هدررفت اکسرژی در تمامی تجهیزات فرایندی محاسبه شده است. و به کمک آن نقاط گلوگاهی مصرف انرژی این فرایند شناسایی شده اند. فرایند تولید اسید استیک با استفاده از نرم افزار Aspen plus(v.8.4) شبیه سازی شده است و تمامی اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه هدررفت اکسرژی در تجهیزات فرایندی استخراج شده اند. متدولوژی سطح پاسخ که یک روش آماری شناخته شده جهت بهینه سازی و مدل سازی فرایند های شیمیایی می باشد به منظور بهینه کردن پارامترهای عملیاتی در مهمترین تجهیزات فرایندی بکار گرفته شده است. در این روش هدف, به حداقل رساندن میزان هدررفت اکسرژی در تجهیزات فرایندی با در نظر گرفتن محدودیت های فرایندی و مهندسی در آن تجهیزات می باشد. در نتیجه بهینه سازی صورت گرفته شده در این فرایند میزان هدررفت اکسرژی kj/hr 18541718 کاهش یافته است که این مقدار معادل است با 7/16% از هدررفت اکسرژی در فرایند قبل از بهینه سازی می باشد. در نتیجه کاهش هدررفت اکسرژی در این فرایند میزان انرژی مصرفی فرایندkj/hr 34598123کاهش یافته است

لینک کمکی