فایل word تجزيه و تحليل وابستگي دمايي عملکرد سلول هاي خورشيدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تجزيه و تحليل وابستگي دمايي عملکرد سلول هاي خورشيدي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

سلول خورشیدی یک دستگاه الکترونیکی نوری است که قادر به تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی است. مطالعه رفتار سلول های خورشیدی با دما(T) همچنین مهم است, کاهش عملکرد سلولهای خورشیدی با افزایش دما همراه است. عملکرد یک سلول خورشید ی بوسیله پارامترهای , چگالی جریان مدار کوتاه (j_sc ), ولتاژ جریان باز (V_oc ), عامل پرکردن(FF), و بازده () تعیین میشود. این مقاله بطور تئوری وابستگی دمایی عملکرد سلولهای خورشیدی را در محدوده 273-523k بررسی میکند. در اینجا سلولهای خورشیدی در اینجا براساس مواد نیمه هادی همچون Ge, Si, GaAs, InP, CdTe, CdS ارائه می شوند. در این مقاله تغییراتE_g (T),V_OC, 1/J_0 (dJ_0)/dT و(dV_OC)/dT را برحسب Tدرناحیه273-523K براساس مواد نیمه‏هادیSi,Ge,GaAs,InP,CdTeو CdSبرای سلول های خورشیدی بررسی می‏کنیم. سپس تغییرات n_i^2 وJ_0 (mAcm^(-2) ) برحسب 1000/T (1/K) را براساس مواد نیمه هادی Si,Ge,GaAs,InP,CdTeو CdSبرای سلولهای خورشیدی محاسبه می‏کنیم. معکوس چگالی جریان اشباع (j_0 ) یک پارامتر دیودی مهم است که تغییر عملکرد پارامترها با دما را کنترل می‏کند. با افزایش دما, معکوس جریان اشباع افزایش می‏یابد, و از اینرو , V_OC کاهش می‏یابد, بطوریکه عامل پرکننده و بازده سلول خورشیدی هم کاهش می‏یابند

لینک کمکی