فایل word پتانسيل سنجي برق توليدي از انرژي باد جهت احداث نيروگاه برق بادي در منطقه آزاد ارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پتانسيل سنجي برق توليدي از انرژي باد جهت احداث نيروگاه برق بادي در منطقه آزاد ارس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

ما دراین تحقیق با مطالعه اطلاعات لازم جهت شبیه سازی و ترسیم گلباد با دریافت اطلاعات هواشناسی از ایستگاه هواشناسی منطقه آزاد ارس جهت و سرعت باد بدست آمده می توان نوع , ظرفیت و ارتفاع نوع توربین را مشخص کنیم. تغییرات در سرعت باد از یک طرف و از طرف دیگر نوسانات در پارامترهای شبکه ای که یک مزرعه بادی بدان متصل است از جمله عوامل اجتناب ناپذیری هستند که عملکرد و بازدهی نیروگاه های برق بادی را تحت الشعاع قرار می دهند. در این پژوهش ضمن بررسی اینگونه پارامترهای اثرگذار در کارآیی نیروگاه های برق بادی, آماری از واقعیت های تجربی چند نیروگاه بادی به عنوان نمونه ارائه می گردد. آمار ارائه شده در این تحقیق بیانگر میزان تأثیر تغییرات در سرعت باد و شرایط غیر عادی شبکه در عملکرد نیروگاه است که ضعف شبکه بخصوص در شرایط قطع اتصال شبکه و نوسان در ولتاژ بیشترین اثر را در کارآیی نیروگاه های برق بادی گذاشته است. مطالعات سنجی امکان اولین گام در احداث مزارع بادی است که هدف نهایی آن, ارزیابی امکان پذیر بودن تأسیس یک نیروگاه بادی به لحاظ فنی, اقتصادی, زیر ساخت های مورد نیاز و غیره در یک سایت مشخص با استفاده از توربین های بادی معین می باشد. عوامل تاثیرگذار بر اطلاعات مورد نیاز جهت امکان سنجی احداث یک نیروگاه بادی عبارتند از: داده های پتانسیل سنجی, داده ها ونقشه های توپوگرافی و کاربری اراضی منطقه, مشخصات فنی کلی توربین و درنهایت تلفات انرژی در مزرعه بادی . در این مقاله ویژگی هایی که در امکان سنجی احداث یک مزرعه بادی لازم می باشد برای یک سایت نمونه موردبحث قرار می گیرد

لینک کمکی