فایل word بهينه سازي ميزان مصرف انرژي در طي فرآيند شيرين سازي گاز با دي اتانول آمين بر اساس شرايط عملياتي؛ مطالعه موردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهينه سازي ميزان مصرف انرژي در طي فرآيند شيرين سازي گاز با دي اتانول آمين بر اساس شرايط عملياتي؛ مطالعه موردي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این مقاله, بهینه سازی میزان مصرف انرژی در واحد شیرین سازی گاز یکی از مجتمع های گاز و گاز مایع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا, با استفاده از مدل شبیه سازی شده مقادیر بهینه پارامترهای دمای آمین سبک ورودی به برج تماس, فشار برج احیا آمین و دبی آمین در گردش به صورت جداگانه تعیین و سپس شبیه سازی نهایی بر اساس مقادیر بهینه انجام و تغییرات میزان بخار مصرفی ریبویلر برج احیا آمین, توان مصرفی خنک کننده آمین سبک, توان مصرفی پمپ آمین سبک و توان مصرفی چگالنده بررسی شده است. در نهایت شرایط بهینه به دست آمده با استفاده از شبیه سازی به عنوان شرایط عملیاتی جدید در واحد شیرین سازی مورد مطالعه, اعمال شده است. نتایج میدانی نشان می دهد با بهینه نمودن پارامترهای فرآیندی ذکر شده, میزان بخار مصرفی ریبویلر برج احیا آمین, توان مصرفی خنک کننده آمین سبک, توان مصرفی پمپ آمین سبک و توان مصرفی چگالنده به ترتیب 3/34, 7/10, 7/24 و 4/44 کاهش یافته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد با بهینه سازس پارامترهای فرآیندی, علاوه بهبود فرآیند شیرین سازی گاز, هزینه های ناشی از مصرف انرژی نیز, کاهش می یابد.

لینک کمکی