فایل word بهينه سازي مکان, اندازه و قيمت برق منابع توليد پراکنده در سيستم توزيع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهينه سازي مکان, اندازه و قيمت برق منابع توليد پراکنده در سيستم توزيع :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از منابع تولید پراکنده در سیستم های قدرت به دلیل مزایایی نظیر بهبود پروفایل ولتاژ, افزایش قابلیت اطمینان و کاهش تلفات که نتیجه آن کاهش آلودگی زیست محیطی و هزینه های تولید می باشد بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است .هدف این مقاله استفاده از تولیدات پراکنده در سیستم توزیع با درنظرگرفتن سود حاصل از فروش برق برای مالکان DG و هزینه های شرکت توزیع که همان خرید برق و خسارت ناشی از بارهای تامین نشده مشترکین است, می باشد. متغییرهای مسئله با توجه به اهداف مقاله شامل مکان و اندازه DG و همچنین قیمت قرار داد مابین مالکان DG و شرکت توزیع می باشد. با توجه به اینکه بیش از یک هدف در این مقاله وجود دارد از الگوریتم چند هدفه ژنتیک (NSGA) برای حل مسئله استفاده شده است.سیستم مورد مطالعه در نظر گرفته شده جهت شبیه سازی و بررسی نتایج بدست آمده در این مقاله, سیستم توزیع 33 باسه IEEE می باشد

لینک کمکی