فایل word بررسي عوامل مؤثر بر پيش فرآوري ضايعات نيشکر به منظور بهينه سازي توليد هيدروژن بيولوژيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل مؤثر بر پيش فرآوري ضايعات نيشکر به منظور بهينه سازي توليد هيدروژن بيولوژيکي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هیدروژن به عنوان سوختی عاری از آلاینده های هیدروکربنی و در عین حال پرکاربرد, یکی از مهم ترین گزینه در راستای اجرای سیاست روی آوردن به سمت منابع انرژی های نو محسوب می شود. ضمن اینکه امکان تولید این حامل انرژی ارزشمند از مواد اولیه ای همچون پسماندهای کارخانه های فرآوری و سایر بیومس های ارزان قیمت کشاورزی میسر است. بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی و تعیین عوامل تأثیرگذار در تولید هیدروژن از ضایعات نیشکر پیش فرآوری شده, صورت گرفت. عوامل مورد بررسی در تحقیق, زمان, دما, غلظت اسید و درصد مواد به اسید می باشند. در مقایسه تیمارها از دیدگاه های ارائه شده با استفاده از نرم افزار Design Expert و روش رویه پاسخ به بررسی و بهینه سازی کل فرآیند پیش فرآوری پرداخته و بهترین تیمارها معرفی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که از چهار عامل مورد بررسی, فقط عامل های زمان و درصد مواد به اسید و غلظت معنی دار گردیده و عامل دما معنی دار نشده اند و بر اساس نتایج پژوهش کمینه و بیشینه دما برای تولید هیدروژن به ترتیب 30 و 180 درجه سانتی گراد و برای درصد مواد به اسید به ترتیب 10 و 20 می باشند.

لینک کمکی