فایل word بررسي عددي اثر ميدان مغناطيسي بر جريان و انتقال حرارت هيدرومغناطيسي فلز مايع حول مانع محبوس در يک کانال سه بعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عددي اثر ميدان مغناطيسي بر جريان و انتقال حرارت هيدرومغناطيسي فلز مايع حول مانع محبوس در يک کانال سه بعدي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با توجه به کاربردهای مختلف فلزات مایع از جمله سیستم خنک کاری در راکتور جوش هسته ای و تاثیرپذیری شدید این فلزات از میدان مغناطیسی, در این مقاله یک کانال سه بعدی با مقطع مستطیل شکل در نظر گرفته شده است که یک مانع مربع شکل در مسیر جریان قرار گرفته تحت تاثیر میدان مغناطیسی با مقدارهای مختلف ( ) مورد بررسی قرار گرفته است. رژیم جریان آرام, دائم ( ), سیال تراکم ناپذیر و سرعت در ورودی یکنواخت می باشد. دیواره های کانال دما ثابت و دیواره های مانع عایق حرارتی می باشد. اثر میدان مغناطیسی بر پروفیل سرعت, خطوط جریان و همچنین در سرعت های مختلف بر انتقال حرارت و کار پمپ مورد مطالعه قرار گرفته است. مشاهده شد در این محدوده میدان مغناطیسی با افزایش میدان مغناطیسی انتقال حرارت دیواره 47/0 درصد کاهش و کار پمپ در بالاترین سرعت, 316 درصد افزایش می یابد.

لینک کمکی