فایل word بررسي رابطه درآمدهاي نفتي و تورم در کشورهاي عضو اوپک (رهيافتي از مدل گشتاور تعميم يافته)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه درآمدهاي نفتي و تورم در کشورهاي عضو اوپک (رهيافتي از مدل گشتاور تعميم يافته) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه, بررسی رابطه درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک می باشد. برای این منظور از داده های پانل کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره ی زمانی 2013-2006 و روش تخمین پانل پویا مبتنی بر مدل های گشتاور تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. قبل از انجام برآورد اصلی مدل با استفاده از مدل های ARCH- GARCH, نااطمینانی نرخ تورم را به دست آوردیم و شوک قیمت جهانی نفت نیز پس از آزمون شکست ساختاری زیوت- اندروز, به عنوان یک متغیر دامی وارد مدل می گردد. برای به دست آوردن شکاف تولید به عنوان یکی از متغیرهای توضیحی نیز, از روش فیلتر کالمن استفاده شده است. روابط برآوردی, وجود رابطه منفی مابین حجم واردات و متغیر دامی شوک قیمت نفت با نرخ تورم را نشان می دهد, همچنین نتایج نشان از وجود تأثیر گذاری مثبت متغیرهای؛ شکاف تولید, نااطمینانی نرخ تورم, تورم در دوره های آتی به عنوان جانشینی برای انتظارات تورمی, حجم پول, قیمت جهانی نفت اوپک و درآمد نفتی به صورت درصدی از GDP بر شاخص تورم می باشد. با افزایش درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک, بدلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای حاصل از نفت, درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد و با توجه به اینکه بیشتر این کشورها بخاطر مصرفی بودن, وابستگی شدیدی به تقاضای واردات دارند, لذا با افزایش درآمدهای نفتی, تقاضای کل در اقتصاد این کشورها افزایش می یابد و به علت عدم وجود قدرت تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی, با افزایش تقاضا توسط مصرف کنندگان کالاها و خدمات, سطح عمومی قیمت ها (تورم) نیز افزایش می یابد. بنابرین سیاست گذاران می توانند با مدیریت صحیح درآمد نفتی, به خصوص در دوره های رونق نفتی از انتقال تکانه های قیمتی به سایر بخش های اقتصاد جلوگیری کنند و از اثرات سو آن بر اقتصاد ملی ممانعت نمایند

لینک کمکی