فایل word بررسي پارامتريک يک توربين باد محور عمودي ساوينوسي با قابليت هدايت جريان خروجي جهت بهره گيري در ساختمان هاي سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي پارامتريک يک توربين باد محور عمودي ساوينوسي با قابليت هدايت جريان خروجي جهت بهره گيري در ساختمان هاي سبز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بهره گیری از توربین های باد محور عمودی ساوینوسی در ساختمان ها به دلیل ساختار ساده و عملکرد مناسب با سرعت های پایین باد در مناطق شهری به منظور تولید توان و اهداف مختلف مورد توجه قرار گرفته است. از جمله ساختارهای نوآورانه پیشنهادی می توان به توربین باد محور عمودی ساوینوسی دارای شفت مخروطی و دارای پیچش به منظور افزایش دبی خروجی از توربین جهت بهره گیری از جریان هوا برای تهویه مطبوع ساختمان اشاره نمود. در این پروژه با مطالعه ی سه پارامتر اصلی قطر, ارتفاع و زاویه پیچش به مدل سازی هندسه های مختلف به منظور دستیابی به حالتی بهینه پرداخته شده است. در این خصوص مقادیر ارتفاع برابر با 2/0, 3/0 و 4/0 متر و قطر برابر با 1/0, 2/0 و 3/0 متر و زوایای پیچش برابر با 0, 5, 15, 20, 25, 35, 45, 60, 75 و 90 درجه در نظر گرفته شده است. در ادامه بر اساس الگوریتم مشخصی مدل سازی ها انجام شده و بر اساس نتایج بدست آمده تمامی توربین ها از بالاترین مقدار ضریب توان در زاویه پیچش 35 درجه و بالاترین مقدار ضریب دبی خروجی در زاویه پیچش 60 درجه برخوردارند. همچنین توربین باد محور عمودی با قطر و ارتفاع برابر با 3/0 متر از بالاترین مقادیر ضریب توان و ضریب دبی خروجی در سناریو اول الگوریتم و توربین باد با قطر برابر با 2/0 متر و ارتفاع 4/0 متر از بالاترین مقدار ضریب توان و بالاترین مقدار ضریب دبی خروجی در سناریو دوم الگوریتم برخوردارند

لینک کمکی