فایل word بررسي پارامتر هاي جريان و مشخصات غشا بر عملکرد مرطوب ساز غشايي در پيل سوختي پليمري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي پارامتر هاي جريان و مشخصات غشا بر عملکرد مرطوب ساز غشايي در پيل سوختي پليمري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پیل های سوختی فناوری نسبتاً جدیدی برای تولید انرژی بوده که بدون ایجاد آلودگی های زیست محیطی و صوتی, از ترکیب مستقیم بین سوخت و ماده اکسنده, انرژی الکتریکی با بازدهی بالا تولید می کنند. این تولید مستقیم الکتریسیته بدون محدودیت های ترمودینامیک با تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی گرمایی و مکانیکی و در نهایت الکتریسیته, اتلاف انرژی را به حداقل ممکن رسانده و سبب می شود که بازده تئوری بالایی در دسترس باشد. یکی از نیازهای اساسی کارکرد مناسب پیل سوختی مرطوب بودن واکنش دهنده ها است. در پیل های سوختی در سمت کاتد به دلیل واکنش های الکتروشیمیایی در این سمت آب تولید می شود ولی در سمت آند کم آبی غشا وجود دارد. کم آبی سیستم یا به اصطلاح خشک عمل کردن پیل منجر به کاهش طول عمر غشا و چسبندگی آن به الکترود خواهد شد. در این مطالعه, شبیه سازی عددی مرطوب ساز غشایی برای رطوبت زنی اکسیژن با استفاده از بخار آب ارائه شده و تأثیر دبی, مشخصات غشا و دمای جریان های ورودی بر عملکرد مرطوب ساز بررسی شده است. با افزایش دبی و دمای جریان ورودی و همچنین با افزایش نفوذ پذیری و کاهش تخلخل غشا میزان رطوبت زنی گاز خروجی بهبود می یابد

لینک کمکی