فایل word بررسي اثرتشعشع خورشيد ودماي محيط برعملکرد هواگرم کن خورشيدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثرتشعشع خورشيد ودماي محيط برعملکرد هواگرم کن خورشيدي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هواگرم کن خورشیدی یک وسیله ساده برایتولید هوای گرم با استفاده ازانرژی خورشیدی است که کاربردهای فراوانی درخشک کردن محصولات کشاورزی دارد و یک منبع انرژی دماپایین است اساس کار هواگرم کن های خورشیدی به این صورت است که ابتدا انرژی تابشی خورشید توسط سطح جاذب جذب شده و سپس انرژی حرارتی ازسطح جاذب به هوا منتقل میشود این هوای گرم را میتوان متناسب با نیاز مورد استفاده قرارداد دراین پژوهش هواگرم کن خورشیدی با یک پوشش شیشه ای درحالت جابجایی ازاد مدلسازی شده است نتایج حاصل شده درکار حاضر با نتایج محققین دیگر تطابق خوبی را نشانمیدهد دراین تحقیق تاثیر شدت تابش خورشید و دمای محیط برروی عملکرد سیستم بررسی میشود با افزایش تابش خورشیدی دمای صفحه جاذب افزایش می یابد و درنتیجه انتقال حرارت تقویت میشود با افزایش تابش انرژی تابشی کلکتور نیز افزایش می یابد با افزایش تشعشع خورشید بازده قانون اول و دوم ترمودینامیک افزایش می یابد همچنین با افزایش دمای محیط بازده قانون اول و دوم ترمودینامیک کاهش می یابد

لینک کمکی