فایل word برداشت انرژي الکتريکي از خروجي کوره هاي عمومي و پخت خودرو با استفاده از مولد ترمو الکتريک (TEG) و استفاده در روشنايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برداشت انرژي الکتريکي از خروجي کوره هاي عمومي و پخت خودرو با استفاده از مولد ترمو الکتريک (TEG) و استفاده در روشنايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مقاله تبدیل مستقیم انرژی حرارتی به الکتریکی توسط ژنراتورهای حالت جامد(solid state) از نوع ترموالکتریک (TEG) معرفی, وجزئیات و محاسبات آن بیان شده است.پس از بررسی های انجام گرفته بر روی سیستم نمونه, مشخص گردید که میتوان با استفاده از دمای بدنه دودکش کوره های خودرو به عنوان سطح گرم سلول ترمو الکتریک , و از دمای محیط به عنوان سطح سرد و از اختلاف دمای حاصله ,روزانه به میزان 510 KWh انرژی الکتریکی حاصل نمود.از انرژی حاصله در روشنایی سالنها استفاده خواهد شد.

لینک کمکی