فایل word امکان سنجي و ارزيابي اقتصادي استفاده از سيستم توليد همزمان برق و حرارت درصنايع لبني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word امکان سنجي و ارزيابي اقتصادي استفاده از سيستم توليد همزمان برق و حرارت درصنايع لبني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

افزایش بهره وری استفاده از انرژی در بخشهای مختلف, علاوه برکاهش شدت مصرف انرژی و هدر رفت آن, کاهش اثرات سو رشد اقتصادی بر محیط زیست و بهود فضای رقابت با توجه به منافع اقتصادی را در پی دارد. یکی از راهکارهای افزایش بهره وری استفاده از انرژی های فسیلی, استفاده از سیستم های تولید همزمان برق و حرارت در صنایع مستعد می باشد. مصرف سوخت فسیلی درکارخانجات لبنی حدود 2% کل انرژی مصرفی در صنایع غذایی می باشد. همچنین نسبت مصرف انرژی برق به حرارت دراین صنعت درحدود 3/0 بوده که یکی از مناسبترین صنایع جهت به کارگیری سامانه های تولید همزمان برق وحرارت به شمار می آید. دراین پژوهش امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی استفاده ازسیستم تولید هم زمان برق و حرارت صنایع لبنی موردبررسی قرارگرفته است. بدین منظور یکی از کارخانجات تولید لبنیات کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. دو مولد توربین گاز و موتور گاز سوز برای سامانه تولید هم زمان برق و حرارت بر مبنای دوطرح مختلف تامین بارحرارتی و تامین بار الکتریکی ارزیابی شده است. در پایان ضمن تعریف تابع هزینه, تحلیل اقتصادی انجام شده و دوره بازگشت سرمایه در طرح های مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است. با توجه به اینکه تمام سناریوهای توجیه اقتصادی دارند اما سناریوی تامین بار حرارتی بوسیله توربین گازی با نرخ های بازده داخلی 3/28درصدی و 69 درصدی در دو حالت فروش برق مازاد به قیمت های 1200و 3000 ریالی و دوره بازگشت سرمایه کوتاهتر از مطلوبیت بالاتری نسبت به سایر سناریوها بر خوردار است

لینک کمکی