فایل word افزايش راندمان توربين گازي جهت کاهش انتشارات گلخانه اي و آلاينده ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word افزايش راندمان توربين گازي جهت کاهش انتشارات گلخانه اي و آلاينده ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در اثر فعالیت های بشری, پیامدهای نامناسبی از جمله تغییرات اقلیمی به همراه دارد که می تواند زندگی انسان ها و موجودات را مختل یا حتی تهدید جدی نماید. در یک نگاه کلی انتشارات گازهای گلخانه ای به احتراقی و غیراحتراقی تقسیم بندی می شود که توربین های گازی مورد استفاده در صنایع یکی از منابع احتراقی می باشد. در این مقاله ضمن اشاره به روش محاسبه انتشارات احتراقی, مقدار گازهای گلخانه ای از یک توربین گازی واقعی با داده های عملیاتی حدود 65 هزار تن معادل دی اکسید کربن در سال محاسبه شده است. سپس توربین در حالت پایه (شرایط حاضر) و اعمال سناریوهای چیلر الکتریکی هوا خنک و سیستم مه زنی با استفاده از نرم افزار Thermo flow شبیه سازی و مقدار افزایش راندمان و درصد کاهش مصرف گاز سوخت محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهد که سناریوی چیلر الکتریکی هوا خنک 57/0 درصد راندمان را افزایش و 63/1 درصد مصرف گاز سوخت را کاهش می دهد که این مقادیر به ترتیب برای سناریوی سیستم مه زن 28/0 و 81/0 می باشد. با این افزایش راندمان برای دو سناریو به ترتیب 1121 و 557 تن معادل دی اکسید کربن از انتشارات گلخانه ای کاسته و همچنین 3373 و 1676 کیلوگرم از انتشارات آلاینده ها جلوگیری می شود. از لحاظ قیمتی سناریوی چیلر الکتریکی هوا خنک هزینه ساخت و بهره ورداری کمتری نسبت به سناریوی سیستم مه زنی دارد و در مدت زمان کوتاهتری بازگشت سرمایه (حدود 10 سال) اتفاق می افتد. با این رویکرد سناریوی سیستم مه زنی مناسب نبوده و چیلر الکتریکی هوا خنک پیشنهاد می-گردد.

لینک کمکی