فایل word ارتقا بهره وري انرژي با رويکرد مديريت بکارگيري ممانعت کننده هاي خوردگي در صنعت نفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتقا بهره وري انرژي با رويکرد مديريت بکارگيري ممانعت کننده هاي خوردگي در صنعت نفت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مقاله رویکرد مدیریت به کار گیری ممانعت کننده های خوردگی جهت ارتقا بهره وری انرژی در صنعت نفت بررسی شده است. اثر دو نوع ممانعت کننده آلی خوردگی محلول در آب با پایه ایمیدازولین بر روی فولاد کربنی در واحد نمکزدایی بوسیله تکنیکهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. در ابتدا بوسیله روش آزمایش چرخ دوار با غلظتهای مختلف از هر دو نوع ممانعت کننده ذکر شده, میزان درصد حفاظت آنها در محیط نفت نمکی بدست آمد و از طریق روش آزمایش کاهش وزن میزان سرعت خوردگی در این محیط با و بدون غلظتهای مختلف از ممانعت کننده های مذکور در دمای 30 و60 درجه سانتیگراد محاسبه گردید. سپس با افزودن مقدار ppm200 از ماده اکسیژن زدا با پایه بی سولفیت به ممانعت کننده های مذکور و محاسبه سرعت خوردگی و میزان درصد حفاظت, کاهش شدید خوردگی و بهبود شرایط خورندگی سیال را نشان می داد.

لینک کمکی