فایل word ارائه روشي مبتني بر الگوريتم خفاش جهت جايابي و تعيين ظرفيت منابع توليد پراکنده در يک سيستم توزيع استاندارد 33 شينه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه روشي مبتني بر الگوريتم خفاش جهت جايابي و تعيين ظرفيت منابع توليد پراکنده در يک سيستم توزيع استاندارد 33 شينه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه با رشد روز افزون مصرف, احداث سیستم های جدید و توسعه ظرفیت سیستم های موجود یک نیاز اساسی محسوب می شود. این در حالی است که با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات اخیر در منطق راهبری حاکم بر سیستم های قدرت, ضمن ایجاد گزینه های جدید در تامین ظرفیت مورد نیاز سیستم, بهره گیری از روش های مرسوم در طراحی, سیستم را با مشکل مواجه ساخته و تصمیم گیری در این خصوص را سخت کرده است. تولید پراکنده یکی از این گزینه های جدید است که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. منابع تولید پراکنده در واقع واحدهای تولیدی هستند که معمولاً ظرفیت آنها پایین بوده و در نزدیکی بار به سیستم متصل می شوند. تعیین ظرفیت و مکان یابی مناسب تولید پراکنده می تواند کاهش هزینه های سرمایه گذاری سیستم با تعویق انداختن احداث تجهیزات جدید, بهبود پروفیل ولتاژ و نیز کاهش تلفات سیستم را به همراه داشته باشد. علاوه بر این می تواند در راستای بهبود قابلیت اطمینان سرویس مشترکان مورد استفاده قرارگیرد. کاهش تلفات سیستم در یک شبکه توزیع, بشدت تحت تاثیر مکان و ظرفیت منابع تولید پراکنده قرار دارد. در این مقاله, از یک روش جدید بنام الگوریتم خفاش جهت جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع روی سیستم های توزیع ارائه شده است. هدف, به حداقل رساندن تلفات توان شبکه, بهبود پروفیل ولتاژ و بهبود شاخص پایداری ولتاژ در چهارچوب عملیاتی سیستم و قیود امنیتی در سیستم های توزیع شعاعی می باشد. تجزیه و تحلیل روی سیستم 33 شینه استاندارد IEEE انجام شده و عملکرد دقیق اثر بخشی روش پیشنهادی ارائه شده است.

لینک کمکی