فایل word نمودهاي اجتماعي و اخلاقي در ديوان اشعار پروين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نمودهاي اجتماعي و اخلاقي در ديوان اشعار پروين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی فایل word نمودهاي اجتماعي و اخلاقي در ديوان اشعار پروين اعتصامی است. در این نوشتار سعی گردیده است به بررسی مضامین اجتماعی و اخلاقی در اشعار این شاعره با روش کتابخانهایی و تحلیل محتوا و کشف و طبقه بندی این اشعار در زیر عنوانهای مناسب اقدام گردد. نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که بن مایههای شعری او مسایل اخلاقی و اجتماعی است که نشأت گرفته از تعالیم دینی و آموزه های اجتماعی اوست. او راه رهایی انسانها را از بدبختی, دانشاندوزی و ظلم ستیزی میداند و در اشعارش مردم را به نوع دوستی, اخلاق,تلاش و کوشش, دوری از تبعیض, خودخواهی, ریاکاری, حق و حقیقت جویی , خرد گرایی, اگاهی اجتماعی و … فرا میخواند که این مضامین در دیوان وی نمود بارزی پیدا کردهاند. او به معنای نمایندهی واقعی زن ایرانی و شرقی هویت و شخصیت خود را حفظ میکند و خود را مدافع حقوق یتیمان, پیرزنان, ستمدیدگان و زنان در مسائل اجتماعی و اخلاقی میداند و در صدد تغییر تحول در جامعه است به سوی تعالی و انسانیت که به همین جهت شاعر مصلح اجتماعی لقب گرفته است

لینک کمکی