فایل word نقش شيوه هاي فرزندپروري در پيش بيني علايم وسواس فکريعملي نوجوانان دختر شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش شيوه هاي فرزندپروري در پيش بيني علايم وسواس فکريعملي نوجوانان دختر شهر اصفهان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش شیوههای فرزند پروری (مقتدرانه, سهل گیرانه و مستبدانه), در پیش بینی بروز اختلال وسواسفکری عملی در دختران دانش آموز - 15 تا 18 سا شهر اصفهان بود. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود, جامعه ی آماری شامل دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال در سا لتحصیلی 94-93 شهر اصفهان بود که تعداد سیصد نفر از دانش آموزان,با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های وسواس فکری عملی متادزیی( – MOCI ) و شیوه های فرزندپروری بامریند استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که از بین شیوه های فرزند پروری ست بک فرزند پروری مقتدرانه به طور معنادار و به صورت منفی مؤیفه اختل وسواس فکری عملی را در دانش آموزان پیش بینی می کند

لینک کمکی